Sportwerk Vlaanderen gaat actief op zoek naar nieuwe input en vernieuwende ideeën om de sportsector en de tewerkstelling in die sector verder te professionaliseren. De wil om ruimer te denken dan de eigen sector en te connecteren met andere bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen leidde tot een partnership met Living Tomorrow.

Sportwerker van de toekomst

Sportwerk Vlaanderen is pionier in het professionaliseren van de sportsector. Ondanks haar ruim 30 jaar knowhow heeft ze echter nog steeds de ingesteldheid van een startup. Sportwerk wil vooral vooruit denken. Hoe gaat men sport in de toekomst beleven? Hoe gaan sporters hierbij begeleid worden? Wat zal de rol van de sportbegeleider in 2030 zijn? Maar ze gaat ook nog een stap verder! Sportwerk Vlaanderen wil de sportbegeleider van de toekomst mee vorm geven en de sector verder professionaliseren.

Sportwerk wil echter ook “over het muurtje” kijken bij andere sectoren. Hierbij zal Living Tomorrow een belangrijke rol spelen. Kijken welke innovaties en tendenzen in diverse sectoren op ons afkomen en bepalen wat de impact ervan zal zijn op de sportsector. Dat het snel gaat, ook in de sportwereld, hoeft geen betoog: e-sport, diverse wearables, nieuwe platformen, … Sportwerk Vlaanderen is zich er dan ook sterk van bewust dat ze zich wendbaar moet opstellen en de vinger aan de pols moet houden.

Door te partneren met Living Tomorrow wil Sportwerk Vlaanderen zich nog actiever mengen met andere sectoren, het nieuwe werken toepassen in de sportsector en een innovatief sportnetwerkplatform op punt stellen.

Via de hashtag #connectmovework kan je de activiteit van Sportwerk Vlaanderen volgen.

Bekijk hier de infomercial van Sportwerk Vlaanderen.