De weg naar een circulaire toekomst: zo pakt Recticel het aan

26c7adf2cfclose up crystal globe resting grass forest

Fundamenteel duurzaam

Recticel Insulation trekt voluit de kaart van duurzaamheid en circulariteit. Geen gebakken lucht, want ze stellen in zes concrete stappen voor hoe ze dat aanpakken. “Als we echt naar een circulaire toekomst willen, moeten we concrete acties ondernemen”, klinkt het.

“Duurzaamheid is een breed begrip, dat je op verschillende manieren moet benaderen”, legt Dirk Vermeulen, head of technical management bij Recticel Insulation, uit. “Enerzijds gaat het om klimaatacties, CO2-reductie voor wat betreft de drie verschillende scopes en circulariteit, maar duurzaamheid zit ook in personeelsbeleid en het menselijk aspect.”

Recticel is al langer bezig met duurzaamheid, maar wil zich nu duidelijk positioneren. “We willen ons engageren als circulaire bouwpartner”, gaat Dirk verder. “Dat laatste is in een traditionele sector als de bouw een uitdaging. We hebben daarbij partners nodig.”

Watch the Dutch version here. Kijk de Nederlandstalige versie hier.

Om het proces in kaart te brengen en uit te diepen, heeft Recticel zes stappen geformuleerd:

Recticel zet volop in op duurzaamheid en circulariteit.

1. Grondstoffen

Het begint en eindigt allemaal met de grondstoffen waar isolatie mee gemaakt wordt. “In een ideale wereld wordt isolatie volledig gemaakt van ‘ecologische’ materialen - hetzij van biologische, dan wel van gerecycleerde oorsprong. De realiteit leert ons echter dat we niet noodzakelijk dezelfde prestaties en kwaliteit behalen”, legt Dirk uit. Recticel zet in op deze twee pistes: de basisgrondstoffen vervangen door biologische alternatieven enerzijds en anderzijds streven naar circulariteit door het gebruik van gerecycleerde grondstoffen. Voor Eurothane Silver Impact bijvoorbeeld, thermische isolatieplaten voor platte daken, worden grondstoffen gebruikt die al uit 25 procent biocirculair materiaal bestaan (bepaald via de massabalansmethode).

Een tweede voorbeeld is het project ‘Sweetwoods’ waarbij het doel is om een groot deel van de polyolen, die uit fossiele brandstoffen komen, in onze isolatie te vervangen door bijvoorbeeld lignine, een stof uit duurzaam hardhout.”

Voor de grondstoffen die Recticel zo circulair mogelijk wil maken, werkt het bedrijf samen met onderzoeksinstellingen zoals de KU Leuven alsook met andere partners zoals grondstofleveranciers om de (chemische) processen die daarvoor nodig zijn, onder de loep te nemen en te ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat we voldoende grondstoffen hebben van duurzame oorsprong, hebben we dus zowel grondstoffen nodig van biologische oorsprong als circulaire grondstoffen (uit recyclage).

2. Ontwerp & productie

Ook voor de volgende stap in het proces, de ontwerp- en productiefase, zet Recticel in op verschillende fronten. “Een van de belangrijke elementen tijdens de productie, is energie”, zegt Dirk. “We streven ernaar om energieneutraal te zijn, ook in onze productie. Dat wil zeggen enerzijds energiezuinig en anderzijds zo groen mogelijk.”

Maar in productie gaat het ook om afval en het beperken ervan. “We ontwerpen en produceren onze producten zo efficiënt mogelijk, om productieafval te minimaliseren. Wat toch in onze afvalstroom terechtkomt, gaat als grondstof naar andere bedrijven die het hergebruiken om er isolerende constructieplaten mee te produceren.”

3. Transport

Dirk: “Eens onze goederen klaar zijn, moeten ze uiteraard getransporteerd worden naar de bouwplaats. We werken samen met onze transportpartners om het transport zoveel mogelijk te optimaliseren, bijvoorbeeld door de vrachtwagens maximaal te laden.”

4. Installatie

Op de bouwplaats heeft Recticel geen directe invloed op de hoeveelheid (snij)afval dat er wordt gegenereerd. We willen echter slim omgaan met deze afvalproblematiek op werven. “Tijdens het plaatsen van isolatie, gaat er altijd iets van materiaal verloren. Dat snijafval proberen we met onder andere een slim ontwerp wel te beperken. In onze zoektocht naar oplossingen, werken we samen met verschillende partners zoals Essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, aan een project rond afvalophaling.”

Concreet: aannemers kunnen hun isolatieafval in big bags deponeren. “Die big bags worden opgehaald, waarna het materiaal wordt gesorteerd en gerecycleerd.” Het testproject moet later ook op grotere schaal uitgerold worden.

5. Gebruik

Iedereen moet mee in het verhaal om het te doen slagen, zoveel is duidelijk. “Dat geldt ook voor bouwheren en ontwikkelaars”, merkt Dirk op. Tijdens de gebruiksfase van gebouwen, is het evident dat we er met z’n allen naar moeten streven om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Recticel draagt alvast een steentje bij: “Wij maken ons isolatiemateriaal zodanig dat het de hele levensduur van het gebouw kan meegaan en tijdens de gebruiksfase een belangrijke impact heeft op het beperken van de CO2-uitstoot van het gebouw dat het isoleert. Onze producten zijn dus op zich al duurzaam, in die zin dat ze geen vervanging vereisen tijdens een normale levensduur van een gebouw. Alweer een afvalstroom vermeden.”

6. End of life

Alles komt samen in de laatste stap: “Op het einde van de cyclus willen we opnieuw naar het begin terugkeren en de materialen en grondstoffen opnieuw gebruiken. Ecodesign, waarbij alle bouwelementen zoals de isolatieplaten achteraf demonteerbaar worden, vinden we belangrijk.

Zo zou de isolatie achteraf immers eventueel opnieuw gebruikt kunnen worden, mits een check van de belangrijkste eigenschappen.

Daarnaast willen we volop inzetten op onderzoek naar recyclageoplossingen opdat PIR terug zou kunnen worden omgezet tot een basisgrondstof. Momenteel buigen we ons dan ook, samen met de industrie, over mogelijke technieken zoals pyrolyse en chemolyse om dat mogelijk te maken.”

Duidelijke doelstellingen

De lat ligt hoog, dat is duidelijk. “De Europese Unie heeft met de Green Deal al een hoge standaard gezet. “We leggen onszelf targets op, om het pad uit te tekenen. Iedereen zegt dat ze bezig zijn met duurzaamheid, maar je moet dat ook concreet maken. Anders verkoop je gebakken lucht.”

“Bovendien moet je naar de toekomst kijken: als we iets willen veranderen, moeten we niet alleen concrete acties opzetten, maar ook communiceren over wat we doen én anderen betrekken. Alleen komen we er niet.”

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%