Wat is de impact van cybersecurity op bedrijven in de Belux?

Img 03 16 9 3

Proximus NXT peilde samen met zijn filialen naar de bevindingen, aanpak en voornemens van onze ondernemingen op het vlak van cybersecurity. Wouter Vandenbussche, Product Owner Cybersecurity bij Proximus NXT deelt drie opvallende vaststellingen.

1. Eén op de drie bedrijven kreeg in 2023 opnieuw te maken met minstens één cyberbeveiligingsincident

30% van de respondenten heeft in 2023 een cybersecurityincident meegemaakt. Dat het aantal schadelijke aanvallen niet verder opliep ten opzichte van een jaar voordien, is uiteraard goed nieuws. Tegelijk blijft een aandeel van ongeveer een op drie nog altijd hoog. Niets wijst er bovendien op dat we in 2024 een terugval van het aantal incidenten ervaren.

Grote organisaties vallen het vaakst ten prooi aan hackers, maar ook binnen kleinere bedrijven ligt de incidentie hoog. Dit onderzoek bevestigt bijgevolg dat cybercriminelen geen enkele organisatie ontzien en nopen elk bedrijf tot waakzaamheid en de nodige proactieve en reactieve maatregelen.

2. Meer dan de helft van de organisaties ervaart een vaardigheids- en kenniskloof op het vlak van beveiliging...

Experts op het vlak van cybersecurity zijn fel gegeerd. De ‘war for talent’ woedt nog altijd hevig, wat de nodige competenties vaak onbereikbaar maakt. De opkomst van artificiële intelligentie vraagt bovendien om bijkomende specialismen binnen het domein van cybersecurity. Het aantrekken en behouden van dergelijke veelkunners ligt allerminst voor de hand. Meer dan de helft van de respondenten ervaart een tekort aan gespecialiseerde cybersecurityexperten. Dat aantal steeg significant ten opzichte van een jaar voordien.

"Meer dan de helft van de respondenten ervaart een tekort aan gespecialiseerde cybersecurityexperten. Dat aantal steeg significant ten opzichte van een jaar voordien."

Wouter Vandenbussche, Product Owner Cybersecurity Proximus NXT

3. ... maar onze bedrijven spreken de intentie uit om die aan te pakken

Almaar meer bedrijven zetten in op bewustwordingscampagnes. Maar daar blijft het niet bij.

Benieuwd naar hoe zij het aanpakken en hoe de cybersecuritybudgetten evolueren?

Goed om weten: Proximus NXT is door het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) erkend als officiële cybersecuritydienstverlener. Wanneer u zich inschrijft voor een cybersecurity-verbetertraject, hebt u recht op een subsidie tot maximaal 50%.

Proximus NXT organiseerde het vijfde cybersecurityonderzoek samen met Proximus NXT SpearIT, Davinsi Labs en Telindus Luxemburg. 150 CEO’s, CIO’s en andere beslissingnemers hebben onze vragen beantwoord.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%