Bekijk zeker ook het uitgebreide interview met Philippe Paquay, Administrateur Generaal van Sport Vlaanderen:

ONZE PARTNER

Sport Vlaanderen wil als sportagentschap zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten en bewegen krijgen en wel zo lang mogelijk en met zoveel mogelijk garantie op kwaliteit.

Dit is uiteraard geen evidentie in een maatschappij die razendsnel verandert. Wat brengt de toekomst in 2040? Het is belangrijk daar nu al over na te denken om te weten welke richting men moet inslaan.

Om blijvend succes te garanderen, buigt Sport Vlaanderen zich samen met Living Tomorrow en TomorrowLab over de toekomst van sport.

 

WAAROM DIT PARTNERSHIP?

Om innovatief in te spelen op de veranderende omstandigheden en noden in het sportlandschap, startte Sport Vlaanderen begin 2017 een zeer intensieve samenwerking op met Living Tomorrow en het expertenteam van TomorrowLab. Zo willen ze zich voorbereiden op de toekomst van sport en hoe ze er als sportagentschap mee aan de slag kunnen gaan.

Samen zoeken ze antwoorden op vragen als:

 • Waar, hoe en wanneer gaan we sporten in de toekomst?
 • Welke infrastructuur is daarvoor nodig?
 • Hoe ziet de sportclub van de toekomst eruit?
 • Welke sportclub is het meest futureproof?


TOEKOMSTTRAJECT

In het toekomsttraject worden verschillende fases doorlopen.

 • Aan de hand van interne en externe interviews, een screening van interne documenten en diverse workshops werd in een eerste fase een grondige analyse gemaakt van Sport Vlaanderen.
 • Vervolgens werd samen met Sport Vlaanderen gezocht naar de drijfveren die zullen bepalen hoe en waarom we in de toekomst gaan sporten. Heel wat experten in heel diverse domeinen werden bevraagd over hoe zij de toekomst van de sport zien: specialisten uit de sportwereld, maar ook professoren, onderzoekers, ondernemers, visionairen, … die een expertise hebben in een domein dat de sport zal beïnvloeden. Ze werden gevraagd om vanuit hun kennisdomein na te denken over de impact van veranderingen op de sport in Vlaanderen.
 • Deze informatie werd via wetenschappelijk onderbouwde technieken vertaald naar 4 toekomstscenario’s waarin wordt beschreven hoe en waarom er in 2040 zal worden gesport en bewogen. Deze scenario’s zijn tevens een handig instrument om strategische toekomstdiscussies te gaan voeren.


RESULTATEN VAN DE SAMENWERKING

 • Het toekomsttraject geeft Sport Vlaanderen op een gestructureerde manier een aantal duidelijke inzichten in de toekomst van sport.
 • Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar strategische belissingen en acties. Er wordt dus bepaald welke meerwaarde Sport Vlaanderen in de betreffende toekomstscenario’s kan creëren om zo de juiste keuzes voor de toekomst te kunnen maken.
 • Er worden nieuwe organisatie- en samenwerkingsmodellen uitgewerkt.
 • Living Tomorrow geeft haar inzichten mee op het jaarlijkse Sportinnovatiecongres.
 • Er worden een aantal innovatieve projecten in het demoplatform van Living Tomorrow opgezet. Bedoeling daarvan is om de evolutie en integratie van technologie in de sport te demonstreren.
 • Uit de samenwerking bleek al snel dat Sport Vlaanderen ook een belangrijke rol te spelen heeft in de integratie van nieuwe technologieën. Dit resulteerde in de realisatie van de eerste VR-sportscube van Vlaanderen. Deze bevindt zich op de Sportinnovatiecampus in Brugge, die meteen ook als proeftuin en inspiratiecentrum fungeert.

 

PHILIPPE PAQUAY – ADMINISTRATEUR GENERAAL SPORT VLAANDEREN

“Sport is geen gegeven dat op zichzelf staat. Er vallen parallellen te trekken met tal van sectoren, zoals voeding, gezondheid, kledij, … Door het partnership met Living Tomorrow en TomorrowLab openen er zich perspectieven om werkelijk samen te werken. Er wordt ons immers een platform geboden waarop we ideeën kunnen uitwisselen.”