Vandaag treedt Belgocontrol toe tot het onderzoeks- en ontwikkelingsplatform van Living Tomorrow. Daarin worden, met tal van andere partners, onder andere toekomstvisies uitgebouwd rond thema’s die het dagelijks leven van mensen beheersen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit. 

De luchtvaart in het algemeen en de luchtverkeersleiding in het bijzonder zijn voortdurend in ontwikkeling. Belgocontrol volgt de evoluties in de sector op de voet en bereidt zich voor op de toekomst. In die toekomst wil het een actieve rol spelen, niet alleen voor de veiligheid van het luchtverkeer maar ook op andere maatschappelijke vlakken, zowel economisch, ecologisch als sociaal. Zo nam het bedrijf al initiatieven rond geluidwerende maatregelen, windturbines en drones en startte het onderzoeksprojecten op rond concrete aspecten van zijn werking met verschillende universiteiten.

Door zijn deelname aan het project Living Tomorrow wil Belgocontrol de toekomst van het luchtverkeer en de luchtverkeersleiding onder de loep nemen. Het onderzoek vertrekt vanuit heel concrete vragen die leven in de sector: wat zijn de noden van de stakeholders, hoe zal het landschap veranderen, wie worden de toekomstige spelers in de bemande en onbemande luchtvaart, …?

Ook digitale transformatie wordt onderzocht: hoe zal de beschikbare technologie data en inzichten genereren? Hoe kan de luchtverkeersleiding die gebruiken om klantgerichter te werken op een duurzame manier?

Via workshops en demonstraties willen Belgocontrol en Living Tomorrow tot nuttige inzichten komen die ze nadien zullen delen met het grote publiek.

Johan Decuyper, CEO Belgocontrol: “De pijlers van de visie van Belgocontrol zijn partnerships en de toekomst voorbereiden. De samenwerking met Living Tomorrow beantwoordt daar volledig aan. Samen met deze nieuwe partner willen we ontwikkelingen in onze sector opvolgen, analyseren en erop inspelen in onze werking om zo onze dienstverlening verder te verbeteren en de internationale concurrentie te blijven aangaan.

Joachim De Vos, CEO Living Tomorrow: “Er staan de verkeersleider van de toekomst grote veranderingen te wachten. Nieuwe technologie: drones, UAV’s maar ook artificiële intelligentie en augmented reality. Wat zal dat betekenen voor het begeleiden van het luchtverkeer in de toekomst? Als toonaangevende organisatie in het bouwen van “innovatiecultuur” en de vertaling daarvan naar de praktijk zijn we trots dat Belgocontrol haar toekomst in handen neemt en daarbij Living Tomorrow onder de arm neemt om hen hierin bij te staan.